[1]
เอมราชฉ. 2020. งานวิจัยทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลเพศหลากหลายในประเทศไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 2 (ธ.ค. 2020), 120-147.