[1]
ปรีชาศิลปกุลส. 2020. เหลียวหลัง แลหน้า นิติปรัชญานิพนธ์ของไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 2 (ธ.ค. 2020), 45-63.