[1]
เนียมสอน ณ. 2020. ระบอบเผด็จการอยู่รอดได้อย่างไร: บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2562. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 2 (ธ.ค. 2020), 64–86.