[1]
อาชวานันทกุลส. 2020. ขยับ ปรับ เปลี่ยน: มองกฎหมายในโลกพลิกผัน. CMU Journal of Law and Social Sciences. 13, 2 (ธ.ค. 2020), 1-16.