[1]
บุญสดศ. 2021. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด: ประวัติศาสตร์ผู้เผด็จการภายใต้ ระบอบรัฐธรรมนูญไทย ช่วง พ.ศ. 2483 – 2487. CMU Journal of Law and Social Sciences. 14, 1 (มิ.ย. 2021), 28-58.