[1]
อยู่ยืนยงป. 2021. ภาษีผ้าอนามัย: ความท้าทายด้านสิทธิสตรี . CMU Journal of Law and Social Sciences. 14, 1 (มิ.ย. 2021), 114-137.