[1]
ทรรศนกุลพันธ์ท., ดารารัตน์บ., เดชอำนวยพรเ., อําพนกิจวิวัฒน์ว. และ แต้มทองว. 2021. มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ. CMU Journal of Law and Social Sciences. 14, 1 (มิ.ย. 2021), 59-83.