[1]
ป้องบุญจันทร์ ส. และ ตรงงาม ส. 2021. การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในลำห้วยคลิตี้ ชัยชนะทางคดีที่เปิดเผยระบบที่ล้มเหลว. CMU Journal of Law and Social Sciences. 14, 2 (ธ.ค. 2021), 86–121.