[1]
ประมาณ ท., อิทธิมีชัย ฐ. และ ลมัยวงษ์ ช. 2022. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะทะเล พื้นที่หาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. CMU Journal of Law and Social Sciences. 15, 1 (มิ.ย. 2022), 85–106.