[1]
ปรีชาศิลปกุล ส. 2022. ผู้พิพากษามิใช่ปากที่เปล่งเสียงของกฎหมาย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 15, 2 (ธ.ค. 2022), 1–20.