[1]
รายะนาคร ก. 2006. การจัดการของเสียอันตรายจากซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว. CMU Journal of Law and Social Sciences. 2, 1 (ธ.ค. 2006), 27–70.