[1]
ปรีชาศิลปกุล ส. 2006. พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism). CMU Journal of Law and Social Sciences. 3, 1 (ธ.ค. 2006), 21–33.