[1]
พบร่มเย็น ล. 2006. วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ 62/2547. CMU Journal of Law and Social Sciences. 3, 1 (ธ.ค. 2006), 101–111.