[1]
สิงหัษฐิต ว. 2006. ศาลปกครองกับการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร กรณีศึกษาการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห้งประเทศไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 4, 1 (ธ.ค. 2006), 71–92.