[1]
เขื่อนทา ค. 2013. ว่าด้วย เพศสภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ. CMU Journal of Law and Social Sciences. 6, 1 (ธ.ค. 2013), 85–105.