[1]
สันตติรัตน์ ส. 2014. การพิจาณาและลงโทษคดีละเมิดอำนาจศาลภายใต้พระปรมาภิไธยฯ. CMU Journal of Law and Social Sciences. 7, 1 (มิ.ย. 2014), 121–142.