[1]
ทองแท้ น. 2014. เสรีภาพในการชุมนุมของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้). CMU Journal of Law and Social Sciences. 7, 2 (ธ.ค. 2014), 85–127.