[1]
ปรีชาศิลปกุล ส. 2015. พรมแดนความรู้ของการศึกษากฎหมายแนวนิติสำนึกในสังคมไทย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 8, 1 (มิ.ย. 2015), 24–40.