[1]
คงเจริญ น. 2015. การบังคับใช้สิทธิชุมชน: มองผ่านวัฒนธรรมทางกฎหมาย. CMU Journal of Law and Social Sciences. 8, 1 (มิ.ย. 2015), 80–120.