[1]
แก้วกำเหนิด อ. 2016. การปกครองโดยตุลาการ Gouvernment by Judges. CMU Journal of Law and Social Sciences. 9, 1 (มิ.ย. 2016), 126–157.