[1]
คำไตรย์ ด. 2016. หลักการและความเป็นจริงในศาล: การเรียนรู้ผ่านการสังเกตการณ์กระบวนการพิจารณาคดี Learning through Trial Observation: Principles and Practice. CMU Journal of Law and Social Sciences. 9, 1 (มิ.ย. 2016), 198–230.