[1]
วัฒนภูมิ ก. 2016. “บัตรสักใบ” มันยังสำคัญเสมอ The Way of Verification as a Thai Nationality. CMU Journal of Law and Social Sciences. 9, 2 (ธ.ค. 2016), 206–224.