[1]
ทองจันทร์ ณ., หรยางกูร พ., ศิริเจริญ เ., ญาณภิรัต ว., ฉัตรประภาชัย ป., จองพานิช ธ. และ จุรีมาศ ร. 2017. มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ช้างป่า. CMU Journal of Law and Social Sciences. 10, 1 (มิ.ย. 2017), 115–132.