(1)
จอมมูล ร. มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์. CMUJLSS 2020, 13, 1-23.