(1)
ศรีวิชัย ว. การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลกับคดีเกี่ยวกับความมั่นคง. CMUJLSS 2020, 13, 78-101.