(1)
คุ้มแพทย์ ณ. การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในชื่อเสียงโดยการประจานในพื้นที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์. CMUJLSS 2020, 13, 24-53.