(1)
เนียมสอน ณ. ระบอบเผด็จการอยู่รอดได้อย่างไร: บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2562. CMUJLSS 2020, 13, 64-86.