(1)
อาชวานันทกุลส. ขยับ ปรับ เปลี่ยน: มองกฎหมายในโลกพลิกผัน. CMUJLSS 2020, 13, 1-16.