(1)
อยู่ยืนยงป. ภาษีผ้าอนามัย: ความท้าทายด้านสิทธิสตรี . CMUJLSS 2021, 14, 114-137.