(1)
ทรรศนกุลพันธ์ท.; ดารารัตน์บ.; เดชอำนวยพรเ.; อําพนกิจวิวัฒน์ว.; แต้มทองว. มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ. CMUJLSS 2021, 14, 59-83.