(1)
ป้องบุญจันทร์ ส. .; ตรงงาม ส. . การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในลำห้วยคลิตี้ ชัยชนะทางคดีที่เปิดเผยระบบที่ล้มเหลว. CMUJLSS 2021, 14, 86-121.