(1)
ประมาณ ท.; อิทธิมีชัย ฐ. .; ลมัยวงษ์ ช. . มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะทะเล พื้นที่หาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. CMUJLSS 2022, 15, 85-106.