(1)
พบร่มเย็น ล. วิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ 62/2547. CMUJLSS 2006, 3, 101-111.