(1)
สายเชื้อ ส. ความเป็นธรรมในคดีอาญา ต่อรองได้จริงหรือ?. CMUJLSS 2006, 3, 113-130.