(1)
เขื่อนทา ค. ว่าด้วย เพศสภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ. CMUJLSS 2013, 6, 85-105.