(1)
มีชำนาญ ภ. สภาพปัญหาความเสียเปรียบของคู่ความหลากหลายทางเพศอันเนื่องมาจากการไม่มีกฎหมายรับรองการสมรสในประเทศไทย. CMUJLSS 2013, 6, 107-125.