(1)
ณ ป้อมเพ็ชร บ. กฎหมายในสภาวะวิกฤติด้านพลังงานของไทยและข้อจำกัด. CMUJLSS 2013, 6, 35-65.