(1)
สันตติรัตน์ ส. การพิจาณาและลงโทษคดีละเมิดอำนาจศาลภายใต้พระปรมาภิไธยฯ. CMUJLSS 2014, 7, 121-142.