(1)
คงเจริญ น. การบังคับใช้สิทธิชุมชน: มองผ่านวัฒนธรรมทางกฎหมาย. CMUJLSS 2015, 8, 80-120.