(1)
แก้วกำเหนิด อ. การปกครองโดยตุลาการ Gouvernment by Judges. CMUJLSS 2016, 9, 126-157.