จอมมูลร. มาตรการทางกฎหมายในการกำกับควบคุมข่าวปลอมทางการเมืองบนโลกไซเบอร์. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 13, n. 1, p. 1-23, 15 มิ.ย. 2020.