ศึกษากิจป.; อําพนกิจวิวัฒน์ว.; สุเมธวานิชย์ส.; ตนบุญเ.; ทรรศนกุลพันธ์ท. สื่อใหม่ ภัยเดิม เพิ่มเสี่ยง: พิศวาสอาชญากรรมกับการบริหารอาชญากรรมหลอกลวงของรัฐสมัยใหม่. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 13, n. 1, p. 54-77, 15 มิ.ย. 2020.