มีบัวส.; ทองสว่างศ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับนายหน้ารายย่อยและแรงงานเมียนมาในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 13, n. 1, p. 102-135, 15 มิ.ย. 2020.