เนียมสอนณ. ระบอบเผด็จการอยู่รอดได้อย่างไร: บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2562. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 13, n. 2, p. 64-86, 21 ธ.ค. 2020.