เนียมสอน ณ. ระบอบเผด็จการอยู่รอดได้อย่างไร: บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2562. CMU Journal of Law and Social Sciences, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 64–86, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/242934. Acesso em: 25 พ.ค. 2022.