อาชวานันทกุลส. ขยับ ปรับ เปลี่ยน: มองกฎหมายในโลกพลิกผัน. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 13, n. 2, p. 1-16, 21 ธ.ค. 2020.