บุญสดศ. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด: ประวัติศาสตร์ผู้เผด็จการภายใต้ ระบอบรัฐธรรมนูญไทย ช่วง พ.ศ. 2483 – 2487. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 14, n. 1, p. 28-58, 7 มิ.ย. 2021.