อยู่ยืนยงป. ภาษีผ้าอนามัย: ความท้าทายด้านสิทธิสตรี . CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 14, n. 1, p. 114-137, 7 มิ.ย. 2021.