ทรรศนกุลพันธ์ท.; ดารารัตน์บ.; เดชอำนวยพรเ.; อําพนกิจวิวัฒน์ว.; แต้มทองว. มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ. CMU Journal of Law and Social Sciences, v. 14, n. 1, p. 59-83, 7 มิ.ย. 2021.