[1]
N. Archamas, “พินิจคำสั่ง ‘ห้ามมั่วสุมชุมนุมทางการเมือง’ ของคณะรัฐประหารไทย ในฐานะเครื่องมือการปราบปรามโดยรัฐ”, CMUJLSS, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 1–39, ธ.ค. 2019.